دانلود موزیک ویدیو EXO به نام Growlورژن کره ای:

دانلود با کیفیت 720P

دانلود با کیفیت 1080P


ورژن کره ای 2:

دانلود با کیفیت 720

دانلود با کیفیت 1080


ورژن چینی:

دانلود با کیفیت 720

دانلود با کیفیت 1080


ورژن چینی 2:

دانلود با کیفیت 720

دانلود با کیفیت 1080